KANT – SCENEN ER DIN! – Himmerlands Teater

KANT – SCENEN ER DIN!

Brænder du inde med et arrangement, der bare råber på et publikum?
Drømmer dit orkester eller kor om at opføre en intimkoncert?
Er din bogklub klar til at arrangere foredrag eller oplæsninger for en interesseret flok? 
Eller er der et par standuppere gemt i din vennekreds?

Så er KANT din mulighed! Du har arrangementet – vi har scenen!

Dette får du stillet til rådighed:

En mindre scene

Scenelys og lydanlæg

Reklame på vores Facebookside og via nyhedsbrev

Barpersonale/medarbejder, der hjælper dig til rette.

Du skal selv:

Invitere publikum

Lave PR

Stille op/pille ned

Du betaler kr. 850,-. Barindtægt går til teatret, eventuel entreindtægt sørger du selv for.

.

Kontakt Ronny Sterlø for booking og nærmere information: ronny@himmerlandsteater.dk

.

Arrangementer offentliggøres løbende i aktivitetskalenderen.

.